• Previous
 • Next
 • Firma larkis

  Firma larkis

  Producent uszczelek silikonowych i gumowych

 • Zastosowanie i rodzaje uszczelek gumowych

  Zastosowanie i rodzaje uszczelek gumowych

  Uszczelki gumowe

  Przejdź do strony

 • Kluczowe walory silikonu i produktów silikonowych

  Kluczowe walory silikonu i produktów silikonowych

  Detale formowe

  Przejdź do strony

 • Jakie zastosowanie mają sznury gumowe?

  Jakie zastosowanie mają sznury gumowe?

  Sznury gumowe

 • Firma Larkis

  Firma Larkis

  Wysoka jakość produktów silikonowych i gumowych

Projekty unijne

Dotacja na kapitał obrotowy dla LARKIS Sp. z o.o.

Firma LARKIS Sp. z o.o. w Dobczycach otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cele projektu:

Pomoc średnim przedsiębiorstwom, którym w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów.

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie LARKIS

Cele projektu:

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Projekt obejmuje budowę budynku produkcyjnego, którego część zostanie przeznaczona na potrzeby CBR – na powierzchni ok. 600 m2 zostaną zainstalowane nabywane urządzenia laboratoryjne przeznaczone do prowadzenia prac B+R. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie dedykowane prowadzeniu prac B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (w szczególności silikonu) oraz gumy i opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

Inwestycja w kogenerację oraz zwiększenie efektywności energetycznej spółki LARKIS

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:                                                 
•    modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotłów węglowych układem kogeneracyjnym o mocy 0,4mwel wraz z wewnętrznymi instalacjami : gazową, ciepła technologicznego, parową, wentylacji i instalacja elektryczną
•    Modernizacja wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na rurociągi preizolowane z węzłami regulacji pogodowej w budynkach oraz z systemem alarmowym – wykrywanie uszkodzeń rurociągów

LARKIS © 2022