Kauczuk chloroprenowy jest polimerem chloroprenu. To jeden z wielu rodzajów syntetycznego kauczuku, będący kopolimerem chloroprenu z izoprenem. Nazwą handlową kauczuku chloroprenowego jest neopren. W reakcji z tlenkami metali ulega wulkanizacji, co znacznie poprawia jego właściwości. Jest szeroko wykorzystywany w produkcji artykułów technicznych, budowlanych profili uszczelniających i odzieży ochronnej. Sprawdźmy, jakie właściwości ma kauczuk chloroprenowy oraz w jakich branżach się go wykorzystuje?


Co warto wiedzieć o kauczuku chloroprenowym?

  1. Kauczuk chloroprenowy jest bardziej odporny na rozpuszczalniki organiczne i procesy starzenia niż kauczuk naturalny. Posiada właściwości samogasnące, jest trudnościeralny i nie poddaje się działaniu rozcieńczonych kwasów i zasad oraz alkoholi, glikoli, freonu i wody. Wyróżnia się małą przepuszczalnością gazów.
  2. Temperaturowy zakres pracy dla neoprenu wynosi od -40 do +110°C.
  3. Koszt jego wyprodukowania jest wyższy niż w przypadku kauczuku naturalnego.
  4. Nazwa handlowa neopren została nadana przez firmę DuPont w 1931 roku.
  5. Chloropren, wykorzystywany do wytworzenia kauczuku chloroprenowego występuje w postaci bezbarwnego płynu.
  6. Wulkanizowany chloropren nie jest odporny na węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy i paliwa ropopochodne.
  7. Neopren ulega wulkanizacji z tlenkiem magnezu i tlenkiem cynku. Proces wulkanizacji pozytywnie wpływa na właściwości mechaniczne neoprenu i sprawia, że związek staje się odporny na czynniki atmosferyczne, ozon, tlen, oleje i rozpuszczalniki. Wulkanizowany kauczuk chloroprenowy służy do wytwarzania produktów o przedłużonej żywotności, np. elementów uszczelniających w armaturze laboratoryjnej.
  8. Polichloropren znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym jako składnik olejów i lakierów oraz w przemyśle elektrotechnicznym. Można za jego pomocą gumować papier i tkaniny. Wykorzystywany jest w produkcji odzieży do uprawiania sportów wodnych, np. skafandrów nurkowych. Spieniony neopren wyróżnia się wysoką elastycznością i dobrą izolacyjnością termiczną.
  9. Stosuje się go w mieszankach sprężystych i wężach gumowych, w produkcji profili uszczelniających i pierścieni osiowych, do wytwarzania powłok na przewody elektryczne i powłok dachowych. Stosowany jest w produkcji klejów i farb. Kauczuk chloroprenowy z odpowiednim atestem może być również wykorzystany w uszczelnianiu układów wody pitnej.
  10.  Z kauczuku chloroprenowego wytwarza się gumę spożywczą. Znajduje ona zastosowanie w mleczarstwie, piwowarstwie, przetwórstwie owoców i warzyw, chłodnictwie oraz systemach przechowywania żywności.

LARKIS © 2022