CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE

Nasze Centrum Badawczo–Rozwojowe jest to nowoczesny ośrodek badawczy wyposażony w najnowsze urządzenia pomiarowe.

Oferujemy kompleksową ofertę badań w zakresie oznaczania parametrów fizyko-mechanicznych i chemicznych różnych materiałów, a zwłaszcza polimerów i silikonów zgodne z obowiązującymi normami. Oferta dotyczy również przeprowadzania prac badawczych od pomysłu, poprzez konstrukcję i prototyp, po opracowanie technologii i wytworzenie nowego wyrobu na indywidualne zapotrzebowania klientów.

Na podstawie przesłanego zapytania przygotowujemy ofertę.

Informacja: Masz pytania skontaktuj się z nami tel. do CBR.  

 

lab2
lab1
lab3
lab4

Co wyróżnia nasze usługi laboratoryjne?

Jako firma rozpoczynaliśmy działalność w 1989 i od tamtego czasu staliśmy się jednym z wiodących producentów wyrobów z silikonu i gumy nie tylko na polskim, ale i międzynarodowym rynku. Zdobyte w branży doświadczenie pozwoliło nam rozpocząć działalność badawczą, dzięki której jesteśmy w stanie nieustannie rozwijać własną działalność, a także świadczyć usługi laboratoryjne na najwyższym poziomie.

Tym co nas wyróżnia jest między innymi:

 • dostęp do nowoczesnych technologii – które są niezbędne do świadczenia usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie. To właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie zagwarantować wysoką dokładność uzyskiwanych wyników badań. Nieustannie dbamy o modernizację wyposażenia naszego laboratorium o nowe rozwiązania technologiczne
 • profesjonalizm i rzetelność – każde z badań przeprowadzane jest przez posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia laborantów, którzy dbają nie tylko o uzyskanie jak najdokładniejszych wyników, ale również ich prawidłową interpretację,
 • wysoka wszechstronność – podejmujemy się badań laboratoryjnych różnego rodzaju materiałów w tym tworzywach sztucznych. Do każdego zadania podchodzimy w sposób indywidualny, dostosowując ofertę do potrzeb naszych Klientów

Na co dzień współpracujemy z licznymi firmami produkcyjnymi, instytucjami oraz innymi organizacjami, a także osobami prywatnymi. Oferta dotyczy również przeprowadzania prac badawczych od pomysłu, poprzez konstrukcję i prototyp, po opracowanie technologii i wytworzenie nowego wyrobu na indywidualne zapotrzebowania klientów.

Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego wyposażone jest w:

 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS),
 • spektrometr podczerwieni (FTIR),
 • termograwimetr (TG) sprzężony z różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC),
 • dylatometr,
 • maszynę wytrzymałościową,
 • twardościomierze IRHD i Shore’a,
 • reometr MDR,
 • reometr kapilarny,
 • komorę do badań ogniowych,
 • aparat do wyznaczania indeksu tlenowego,
 • piknometr helowy,
 • spektrofotometr,
 • XRF.

Aby uzyskać więcej informacji – zapraszamy do kontaktu.

 

Kiedy warto skorzystać z usług Centrum Badawczo-Rozwojowego?

Nasze Centrum Badawczo–Rozwojowe jest to nowoczesny ośrodek badawczy wyposażony w najnowsze urządzenia pomiarowe.

Oferujemy kompleksową ofertę badań w zakresie oznaczania parametrów fizykomechanicznych i chemicznych różnych materiałów, a zwłaszcza polimerów i silikonów zgodne z obowiązującymi normami.

Oferta Centrum Badawczo-Rozwojowego kierowana jest do każdego podmiotu, który potrzebuje dokładnych, profesjonalnych ekspertyz materiałowych. Nasze doświadczenie, umiejętności oraz profesjonalny sprzęt okażą się niezastąpione w takich działaniach jak:

 • kontrola jakości produkowanych tworzyw i wyrobów,
 • rozwój nowoczesnych technologii produkcji,
 • optymalizacja kosztów produkcji,
 • dostosowanie produkcji do zmieniających się norm prawnych,

Oferta dotyczy również przeprowadzania prac badawczych od pomysłu, poprzez konstrukcję i prototyp, po opracowanie technologii i wytworzenie nowego wyrobu na indywidualne zapotrzebowania klientów.

Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób kompleksowy i indywidualny – po otrzymaniu zapytania ofertowego proponujemy zakres badań, które należy przeprowadzić by uzyskać jak najwięcej istotnych danych.

 

Jakie korzyści płyną z badań laboratoryjnych materiałów?

Przeprowadzenie profesjonalnych badań materiałów w laboratorium to działanie, które może przynieść istotne korzyści. Posiadając kompletne dane na temat właściwości fizyko-chemicznych danego materiału możliwe staje się dopracowanie technologii produkcji w taki sposób, by była ona bardziej efektywna i wydajna. Podnosząc jakości swoich wyrobów, minimalizujemy ryzyko dopuszczenia do sprzedaży wyrobów wadliwych i niespełniających standardów jakości. Sprawdzone materiały stają się bardziej konkurencyjne.

 

W jakim celu wykonuje się badania wytrzymałościowe?

Badania wytrzymałościowe wykonujemy w celu określenia mechanicznych własności materiałów. Sprawdzamy ich poziom odporności na określone parametry którym są poddawane. Wiedza na ten temat jest niezbędna w ocenie przydatności danego materiału w przemyśle.

Badania wytrzymałościowe przeprowadzane są również w ramach prac nad nowymi produktami. Dzięki nim możliwe jest ustalenie jakości wytwarzanych materiałów, jak również dobór odpowiednich technologii produkcji.

 

Jakie korzyści płyną z badań wytrzymałościowych?

Profesjonalne badania wytrzymałościowe są kluczowe dla utrzymania wysokich standardów jakości materiałów stosowanych w produkcji. Przeprowadzając je zyskujesz przede wszystkim bezpieczeństwo – badania potwierdzają, czy dany materiał może być wykorzystany w danym celu bez ulegania uszkodzeniom. Wszystko to przekłada się na mniejsze koszty prowadzenia działalności przy zachowaniu maksymalnych zysków.