Projekty unijne

Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane firmie LARKIS Sp. z o.o.

Firma LARKIS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 30000 PLN, przy całkowitej wartości 52585,58 PLN, na zakup wózków widłowych w celu zautomatyzowania procesu podnoszenia i przewożenia ładunków o nieporęcznym i dużym ciężarze. Celem zadania jest usprawnienie czynności wykonywanych na stanowiskach pracy i poprawa warunków pracy.

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 Przejdź do strony

 

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla Larkis sp. z o.o.

Firma LARKIS Sp. z o.o. w Dobczycach otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cele projektu:

Pomoc średnim przedsiębiorstwom, którym w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów.

Przejdź do strony

 

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie Larkis

Cele projektu:

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Projekt obejmuje budowę budynku produkcyjnego, którego część zostanie przeznaczona na potrzeby CBR – na powierzchni ok. 600 m2 zostaną zainstalowane nabywane urządzenia laboratoryjne przeznaczone do prowadzenia prac B+R. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie dedykowane prowadzeniu prac B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (w szczególności silikonu) oraz gumy i opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

 

Przejdź do strony

Inwestycja w kogenerację oraz zwiększenie efektywności energetycznej spółki Larkis

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:

  • Modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotłów węglowych układem kogeneracyjnym o mocy 0,4mwel wraz z wewnętrznymi instalacjami : gazową, ciepła technologicznego, parową, wentylacji i instalacja elektryczną
  • Modernizacja wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na rurociągi preizolowane z węzłami regulacji pogodowej w budynkach oraz z systemem alarmowym – wykrywanie uszkodzeń rurociągów

 

Przejdź do strony