W rozumieniu ogólnym szczeliwo to nic innego jak elastyczny materiał uszczelniający – na co wskazuje już sama jego nazwa – szczelinę między przynajmniej dwoma elementami konstrukcyjnymi, które mogą się wzajemnie przemieszczać. Na rynku są dostępne szczeliwa pod różnymi postaciami: przede wszystkim uszczelnienia stałe i półpłynne, zastygające w miejscu aplikacji. A czy wiesz, czym charakteryzują się szczeliwa termoizolacyjne i jakie jest ich zastosowanie?

Czytaj więcej...

Cysterny, czyli specjalne zbiorniki przeznaczone do przechowywania, transportu oraz dozowania różnego rodzaju substancji – płynnych, sprężonych gazów, materiałów sypkich – muszą być wyposażone w węże służące do bezpiecznego załadunku i rozładunku tych substancji. W zależności od transportowanego w cysternie materiału, taki wąż musi spełniać konkretne wymogi. Dziś przedstawiamy charakterystykę podstawowych węży do cystern.

Czytaj więcej...

Zadaniem szczeliwa, na co wskazuje już sama jego nazwa, jest uszczelnianie szczeliny pomiędzy co najmniej dwoma elementami konstrukcyjnymi. To elastyczny materiał albo włókienniczy, albo półpłynny, który, zastygając w docelowej postaci, staje się uszczelnieniem. Właśnie ten drugi jest bohaterem dzisiejszego wpisu. Jakie rodzaje szczeliw znajdziesz na rynku? Jeśli jesteś ciekaw, zachęcamy do lektury.

Czytaj więcej...

LARKIS © 2022