Kauczuk nitrylowy to skrócona nazwa kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). To organiczny związek chemiczny, będący jednym z rodzajów syntetycznego kauczuku. Otrzymywany jest na drodze sztucznej syntezy chemicznej, jako kopolimer akrylonitrylu i butadienu. Kauczuk nitrylowy jest szeroko rozpowszechniony w przemyśle technologicznym do produkcji między innymi uszczelek oraz elementów amortyzujących. Ze względu na swoje właściwości jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Sprawdźmy, gdzie jeszcze znajduje zastosowanie i jakie posiada właściwości?

Czytaj więcej...

Wraz z rozwojem branży elektrotechnicznej, a tym samym wzrostem wymagań odnośnie temperatur i odporności na chemikalia, opracowywane są coraz nowsze materiały do produktów elektrotechnicznych.  Jednym z nich jest silikon LSR, nazywany także ciekłą gumą silikonową. Powstaje w wyniku połączenia dwóch składników pod wpływem bardzo wysokiej temperatury. Cały proces jest wydajny i ekologiczny, bo całkowicie minimalizuje powstawanie odpadów.

Czytaj więcej...

Kauczuk chloroprenowy należy do grupy kauczuków syntetycznych i znajduje zastosowanie w wielu branżach ze względu na swoje wyjątkowe właściwości.


Specyfika kauczuku chloroprenowego
Kauczuk chloroprenowy to polimer chloroprenu. Jego podstawową cechą jest wysoka odporność chemiczna na m.in. olej i tłuszcz, rozcieńczone kwasy i zasady, ług, alkohol, roztwory soli, glikole, ozon, wodę (w tym gorącą) i parę wodną oraz wiele innych substancji chemicznych. Jest odporny również na promieniowanie UV oraz zużycie pod wpływem intensywnej eksploatacji. Jest wytrzymały na różnorodne oddziaływanie mechaniczne, takie jak rozciąganie i rozdarcia, ścieranie, procesy starzenia itp. Pod tymi względami kauczuk chloroprenowy sprawdza się o wiele lepiej niż kauczuk naturalny czy izoprenowy. W porównaniu z kauczukiem naturalny jest również znacznie trudniej palny.

Do kolejnych ważnych cech zaliczamy również wysoką odporność na niskie i wysokie temperatury w zakresie od ok. -40°C do około 110°C.

Czytaj więcej...

LARKIS © 2022