CZYM JEST I JAKIE MA ZASTOSOWANIE KAUCZUK CHLOROPRENOWY?

Kauczuk chloroprenowy należy do grupy kauczuków syntetycznych i znajduje zastosowanie w wielu branżach ze względu na swoje wyjątkowe właściwości.

 

Specyfika kauczuku chloroprenowego

Kauczuk chloroprenowy to polimer chloroprenu. Jego podstawową cechą jest wysoka odporność chemiczna na m.in. olej i tłuszcz, rozcieńczone kwasy i zasady, ług, alkohol, roztwory soli, glikole, ozon, wodę (w tym gorącą) i parę wodną oraz wiele innych substancji chemicznych. Jest odporny również na promieniowanie UV oraz zużycie pod wpływem intensywnej eksploatacji. Jest wytrzymały na różnorodne oddziaływanie mechaniczne, takie jak rozciąganie i rozdarcia, ścieranie, procesy starzenia itp. Pod tymi względami kauczuk chloroprenowy sprawdza się o wiele lepiej niż kauczuk naturalny czy izoprenowy. W porównaniu z kauczukiem naturalny jest również znacznie trudniej palny.

Do kolejnych ważnych cech zaliczamy również wysoką odporność na niskie i wysokie temperatury w zakresie od ok. -40°C do około 110°C.

Warto jednak pamiętać, że kauczuk chloroprenowego ma też swoje “słabsze” strony, które należy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim nie jest materiałem odpornym na węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, paliwa ropopochodne, ketony oraz aminy. Cechuje się też niewielką przepuszczalnością gazów. Składując kauczuk chloroprenowy, trzeba uwzględnić, że pod wpływem długotrwałego przebywania w temperaturach niższych niż 0°C mogą w nim zachodzić nieodwracalne procesy sztywnienia.

 

Gdzie stosowany jest kauczuk chloroprenowy?

Kauczuk chloroprenowy ma bardzo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim produkuje się z niego różnego rodzaju uszczelki oraz węże, pierścienie, podkładki, płyty, korki, amortyzatory itp. Tego rodzaju elementy używane są w wielu gałęziach przemysłu. Wyroby z kauczuku chloroprenowego mogą być wykorzystane również w instalacjach wodnych, w tym do uszczelniania układów wody pitnej, jednak pod warunkiem, że kauczuk zdobędzie odpowiednie atesty. Oprócz tego powszechnie wykorzystuje się go w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, przy produkcji maszyn i urządzeń. Dodawany jest też do klejów i farb przeznaczonych do malowania pasów na jezdni.

Oczywiście to tylko kilka przykładów zastosowania kauczuku chloroprenowego, gdyż w praktyce wykorzystywany jest na wiele innych sposobów.