CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJĄ ELASTOMERY I DO CZEGO SĄ STOSOWANE?

Elastomery to polimerowe materiały sztuczne lub naturalne. Wyróżniają się one zdolnością do odwracalnej deformacji bez przerywania ciągłości strukturalnej. Do elastomerów syntetycznych zaliczamy m.in. różnego rodzaju gumy stosowane m.in. w przemyśle. Przykładem elastomerów naturalnych jest kauczuk naturalny.

 

ELASTOMER - NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Elastomer to materiał elastyczny mechaniczny. To jego najważniejsza cecha, która w dużej mierze determinuje jego późniejsze zastosowanie. Dzięki tej właściwości jego kształt jest całkowicie odkształcalny, przez co jednak nie dochodzi do uszkodzeń w jego strukturze. Elastomery mogą więc dowolnie zmieniać kształty oraz rozmiary pod wpływem naprężeń ściskających, ścinających i naprężających. Zaraz po ustąpieniu oddziaływania na nie, powracają do swoich pierwotnych wymiarów i kształtów.
Produkcja elastomeru odbywa się albo z zastosowaniem naturalnych substancji lub też surowców syntetycznych. W każdym przypadku jednak dąży się do zachowania właściwości materiału. Co ważne, możliwość różnorodnego komponowania tworzyw sztucznych pozwala na wyprodukowanie niemal dowolnych produktów o pożądanych właściwościach. Przykładowo, na rynku bez większego problemu możemy nabyć gumy olejoodporne i kwasoodporne, materiały obojętne biologiczne stosowane do pakowania żywności i wiele innych tworzyw tego rodzaju.

 

JAKIE JEST ZASTOSOWANIE ELASTOMERÓW?

Elastomery mają bardzo szerokie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle, m.in. maszynowym i transportowym. Wykorzystywane są także w branży włókienniczej, a nawet chemicznej, farmaceutycznej czy spożywczej. Z tworzyw poliuretanowych wytwarza się uszczelki, podkładki i dętki. Co ważne, tworzywo to jest niezwykle lekkie, odporne na działanie czynników chemicznych, ścieranie czy skrajne temperatury.
Inną grupą elastomerów są silikony. Najczęściej wykorzystywane są w przemyśle budowlanym jako elementy izolujące i łączące. Ich główną zaletą jest niepalność.
W praktyce jednak elastomery znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie naszego życia.