CZYM SIĘ CHARAKTERYZUJE KAUCZUK NITRYLOWY?

Kauczuk nitrylowy to skrócona nazwa kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR). To organiczny związek chemiczny, będący jednym z rodzajów syntetycznego kauczuku. Otrzymywany jest na drodze sztucznej syntezy chemicznej, jako kopolimer akrylonitrylu i butadienu. Kauczuk nitrylowy jest szeroko rozpowszechniony w przemyśle technologicznym do produkcji między innymi uszczelek oraz elementów amortyzujących. Ze względu na swoje właściwości jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle spożywczym. Sprawdźmy, gdzie jeszcze znajduje zastosowanie i jakie posiada właściwości?

Właściwości kauczuku nitrylowego

Kauczuk nitrylowy wyróżnia się odpornością na niemal wszystkie oleje mineralne i smary plastyczne. Nie poddaje się działaniu standardowych paliw, takich jak benzyna, olej napędowy czy olej opałowy. Wykazuje także odporność oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce. Warto również wspomnieć, że kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy nie ulega negatywnym wpływom rozcieńczonych kwasów i zasad, wodnych roztworów soli, alkoholi, węglowodorów alifatycznych oraz propanu, butanu i płynów hydraulicznych. Kauczuk nitrylowy z żywicą fenolową jest odporny na gorącą wodę, a z PVC na ozon. Trzeba mieć jednak na uwadze, że kauczuk nitrylowy nie jest odporny na stężone kwasy, węglowodory aromatyczne, estry, oleje silikonowe i ciecze typu HFD.
Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy może pracować w bardzo szerokim zakresie temperaturowym – od -40 do +100 stopni. Stopień olejoodporności i mrozoodporności warunkowany jest procentowym stosunkiem butadienu i akrylonitrylu. Zawartość akrylonitrylu w kauczuku waha się od 17% do 50%. Im więcej akrylonitrylu tym większa odporność na starzenie cieplne, ale mniejsza na niskie temperatury. Kauczuk nitrylowy jest wysoce elastyczny, odporny na rozciąganie i wytrzymały. Wyróżnia się małym odkształceniem trwałym przy ściskaniu.

Zastosowanie kauczuku nitrylowego

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy jest szeroko stosowany w różnych branżach przemysłu, między innymi w przemyśle spożywczym do produkcji węży przesyłowych i uszczelnień złączy. Wykorzystywany jest w produkcji odbojów i elementów tłumiących drgania, uszczelek, opon i dętek oraz wykładzin i rękawiczek medycznych. Stosowany w hydraulice i pneumatyce. To jeden z najważniejszych materiałów na węże gumowe oraz na uszczelki dla przemysłu samochodowego. Z kauczuku nitrylowego produkuje się także antypoślizgowe maty podłogowe, warstwy pokrywające, pianki ekspandujące i cieszące się dużą popularnością wycieraczki. Wykorzystuje się go również do produkcji elementów uszczelniających dla lotnictwa oraz w przemyśle jądrowym do produkcji rękawic ochronnych odpornych na oddziaływanie nuklearne. Kauczuki nitrylowe stosuje się w produkcji odzieży ochronnej, osłon przewodów elektrycznych oraz wyrobów spienionych i powlekanych.