ELASTOMERY - WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Elastomery są to polimerowe materiały sztuczne lub naturalne, których najważniejszą cechą charakterystyczną jest zdolność odwracalnej deformacji bez przerywania ciągłości strukturalnej. Przykładowym zastosowaniem elastomerów są różnego rodzaju gumy.

SPECYFIKA ELASTOMERÓW

Do najważniejszych cech elastomerów zaliczamy przede wszystkim elastyczność mechaniczną. Elastomery mogą zmieniać kształt i rozmiary pod wpływem naprężeń ściskających, ścinających i naprężających, ale po ustąpieniu tych sił powracają one do pierwotnych wymiarów i kształtów. Co ważne, niektóre gumy wyróżniają się zdolnością do zmiany swoich rozmiarów nawet o dziesięciokrotnie bez ryzyka uszkodzenia ich struktury. Zdolność elastomerów do zmiany wymiarów związana jest ze specyfiką ich budowy chemicznej. Dzięki bardzo wielu możliwościom komponowania tworzyw sztucznych można uzyskać właściwie dowolne właściwości poszczególnych elastomerów. Elastomery produkowane obecnie stanowią m.in. gumy olejo- i kwasoodporne, tworzywa obojętne biologicznie (nadają się do pakowania żywności) i wiele innych.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE ELASTOMERÓW

Elastomery znajdują bardzo szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle maszynowym, transportowym, włókienniczym, farmaceutycznym, chemicznym itd. Tworzywa poliuretanowych są bardzo lekkie, a jednocześnie odporne na działanie czynników chemicznych, skrajne temperatury i ścieranie, dlatego też produkuje się z nich różnorodne uszczelnienia, podkładki i dętki.
Inną grupę elastomerów stanowią silikony. Do ich najważniejszych właściwości należy niepalność. Z tego też powodu silikony są powszechnie stosowanymi materiałami w przemyśle budowlanym, gdzie znajdują zastosowanie jako elementy izolujące i łączące. Stanowią też jeden z najważniejszych materiałów do tworzenia form silikonowych.
Warto pamiętać, że elastomery wykorzystywane są właściwie w każdej dziedzinie gospodarki. Do najważniejszych zastosowań należą przede wszystkim uszczelniania techniczne na potrzeby instalacji wodnych oraz inżynierii procesowej.