JAKIE STANDARDY MUSZĄ SPEŁNIAĆ RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CHEMIKALIAMI I MIKROORGANIZMAMI?

Rękawice ochronne to jeden z istotniejszych elementów odzieży ochronnej, który służy do ochrony dłoni (często również nadgarstków) przed niepożądanymi, szkodliwymi lub/i zagrażającymi zdrowiu czynnikami zewnętrznymi. Wykorzystywane są w bardzo wielu branżach na różnych stanowiskach pracy. Rodzajów rękawic ochronnych jest kilka, a klasyfikacji ich dokonujemy przede wszystkim ze względu na specyfikę czynników, jakie występują w danym środowisku. Istotną grupę stanowią rękawice ochronne zabezpieczające przed chemikaliami i mikroorganizmami. W tym artykule dowiesz się, z czego produkowane są takie rękawice oraz jakimi właściwościami się wyróżniają.


Normy obowiązujące dla rękawic ochronnych
Rękawice ochronne stosowane podczas pracy z chemikaliami i mikroorganizmami mają na celu odizolowanie ręki pracownika od bezpośredniego kontaktu z tymi czynnikami. Muszą one spełniać określone normy, które potwierdzają bezpieczeństwo ich zastosowania.
Rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i bakteriologicznymi muszą spełniać wymagania normy PN-EN 374-1: 2005 „Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami”, PN-EN 388: 2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi", które zostały potwierdzone badaniami wykonanymi przez CIOP-PIB. Dotyczą one przede wszystkim odporności na przenikanie czynnika chemicznego oraz przesiąkanie. Muszą wyróżniać się też odpowiednimi właściwościami mechanicznymi. Normy określają też minimalną długość takich rękawic.

Kilka słów wyjaśnień należy się zagadnieniom dotyczącym odporności na przenikanie oraz przesiąkanie. Przenikanie polega na migrowaniu chemikaliów lub/i mikroorganizmów przez materiał rękawicy, np. szwy, dziurki czy inne nieszczelności materiału. Najprostsze badanie na nieszczelności można wykonać, wykorzystując powietrze i wodę. Z kolei odporność na przesiąkanie określa poziom ochrony przed zagrożeniami.


Z czego wykonane są rękawice ochronne?
Pięciopalcowe rękawice ochronne o dużej szczelności z oferty firmy LARKIS produkowane są przede wszystkim z mieszanki na bazie lateksu oraz kauczuku naturalnego. Dostępne są w kilku wariantach, dzięki czemu możliwy jest dobór odpowiedniej długości czy wykończenia strony chwytnej rękawic. Wszystkie produkty spełniają niezbędne normy potwierdzające ich skuteczność w kontakcie z czynnikami chemicznymi czy mikroorganizmami.