KAUCZUK FLUOROWY. WSZYSTKO, CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

Kauczuk fluorowy oznaczany jest symbolem FKM, a jego nazwa handlowa to guma Viton. Otrzymywany jest w wyniku kopolimeryzacji emulsyjnej z fluorku winylidenu i fluoroolefinu. Związek opiera się na wysokofluorowanych polimerach węglowodorowych. To bardzo stabilny polimer o dużej odporności na ciepło. Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, że jest powszechnie wykorzystywany w różnych branżach przemysłu.

Kauczuk fluorowy o wyjątkowych właściwościach


Kauczuk fluorowy charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ciecze organiczne, które pochodzą z ropy naftowej. Nie poddaje się działaniu olejówrozpuszczalników, a do jego właściwości można także zaliczyć niską przepuszczalność gazów. To polimer trudnopalny. Jest stabilny wymiarowo i wykazuje właściwości samosmarujące. Wyróżnia się wyjątkowo dużym zakresem odporności termicznej od -20°C do nawet +250°C. Oznacza to, że można go stosować w wysokich temperaturach – żaden inny rodzaj kauczuku syntetycznego nie ma aż tak dużej odporności na wysokie temperatury. Natomiast w niskich temperaturach, elastyczność polimeru może ulec osłabieniu.

Co więcej, kauczuk FKM jest w 100% odporny na pęcznienie i działanie chemikaliów. Odporność na pęcznienie wzrasta wraz ze wzrostem zawartości fluoru. Guma Viton nie poddaje się procesom utleniania, a ozon i warunki atmosferyczne nie są w stanie jej zaszkodzić. Jest natomiast nieodporna na stężone kwasy organiczne, ketony, estry i roztwory ługu sodowego.

Im wyższa temperatura, tym niższa wytrzymałość na rozciąganie. Kauczuk fluorowy być może nie ma imponującej wytrzymałości mechanicznej, ale jest za to odporny na oleje mineralne, tłuszcze, węglowodory (benzyna, butan, propan, gaz ziemny), paliwa, węglowodory aromatyczne, wodę i roztwory wodne oraz kwasy nieorganiczne.

Kauczuk fluorowy do zadań specjalnych

Wyjątkowa odporność kauczuku fluorowego na niekorzystne czynniki zewnętrzne sprawiła, że stał się on polimerem do zadań specjalnych. Kauczuk FKM jest powszechnie wykorzystywany w tak wymagających branżach, jak lotnictwo i technika rakietowa. Szeroko stosuje się go także w przemyśle chemicznym i motoryzacyjnym. Uszczelki z FKM wykorzystuje się w silnikach i układach paliwowych. Kauczuk fluorowy będzie wykorzystywany wszędzie tam, gdzie konieczna jest odporność na oleje i paliwa. Z gumy Viton produkuje się między innymi powłoki ochronne, izolacje kablowe, uszczelki i przede wszystkim – węże paliwowe. Polimer stosuje się też w produkcji części do układów hydraulicznych i pneumatycznych. Kauczuk fluorowy wykorzystywany jest w petrochemiach, gazowniach czy elektrowniach. Transport ropy byłby bez niego niemożliwy.