KAUCZUK - SUROWIEC O SZEROKIM ZASTOSOWANIU

Kauczuk, określany również jako lateks, pochodzi z natury. Powstaje z mleczka wydzielanego przez rośliny kauczukodajne. Trudno byłoby obecnie wyobrazić sobie życie bez tego surowca. Produkowane z niego produkty gumowe znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach naszego życia.

KAUCZUK - DOBRO NATURALNE

Kauczuk naturalny z roślin kauczukodajnych, a dokładnie z mleczka (lateksu) wydzielanego przez ich uszkodzone tkanki. Lateks składa się z roztworu kauczuku naturalnego i wody, a także białek żywic, cukrów i soli mineralnych. W naturalnych warunkach ulega on koagulacji, które powodują, że surowiec staje się miękki i elastyczny. Następnie stworzony przez naturę kauczuk podlega licznym procesom przetwórczym, uzyskując postać handlowego lateksu naturalnego.
Można wyróżnić ponad 200 gatunków drzew i krzewów kauczukodajnych, z których produkowany jest naturalny kauczuk. Do najważniejszych zaliczamy m.in.: kauczukowiec, figowiec sprężysty, maniok, trojeść amerykańska oraz byliny - kok-sagiz, krym-sagiz. Znaczenie przemysłowe ma przede wszystkim kauczukowiec brazylijski.

PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO

Kauczuk naturalny pozyskiwany jest bezpośrednio z natury. Niestety proces jego produkcji już we wstępnych fazach był w dużym stopniu zależny od czynników naturalnych, takich jak susze, huragany czy szkodniki. Wpływ mają również czynniki geopolityczne. Z tego też powodu z biegiem czasu zaczęto zastępować naturalny surowiec syntetycznymi produktami o podobnych właściwościach. Tak powstał lateks syntetyczny, który powstaje na drodze polimeryzacji emulsyjnej. Współcześnie produkuje się około stu rodzajów kauczuku syntetycznego. 80% tego surowca nadaje się do ogólnego zastosowania z uwagi na kompleksowe właściwości oraz przystępną cenę. 20% stanowią różnorodne kauczuki specjalnego zastosowania.
Kauczuk sztuczny wytwarzany jest na bazie materiałów pochodzenia petrochemicznego. Zwykle jego produkcją zajmują się przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem ropy naftowej, wytwarzaniem opon itp.