NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE WĘŻY PRZEMYSŁOWYCH

Nitryl, guma, silikon, kauczuk, tworzywa EPDM i SBR: to materiały najczęściej wykorzystywane do produkcji węży przemysłowych wykorzystywanych w maszynach, urządzeniach, instalacjach. Elastyczne węże przemysłowe są dostępne w różnych rodzajach: ich właściwości różnią się w zależności od zastosowania węża, wszak takie węże służą do przesyłu różnych produktów i substancji, m.in. wody, paliw, olejów, a nawet ścieków, szlamu, powietrza.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WĘŻE PRZEMYSŁOWE?

Węże przemysłowe są przeznaczone do przesyłu substancji ciekłych, gazowych i stałych. Wyróżnia się węże tłoczne (dla materiałów przepływających pod ciśnieniem) oraz węże ssawno – tłoczne (przeznaczone do substancji przesyłanych warunkach ssania). Elastyczne węże silikonowe i gumowe mają liczne zastosowania w przemyśle w warunkach niskiego i średniego ciśnienia roboczego.

Węże wykorzystywane w przemyśle podzielone są na wiele kategorii ze względu na ich przeznaczenie, konstrukcje, materiał zastosowany do produkcji. Wszystkie mają jednak cechę wspólną: jako elementy podatne na zużycie i uszkodzenie, muszą być wysoce wytrzymałe i trwałe.

PODSTAWOWE RODZAJE WĘŻY

Z uwagi na to, że węże przemysłowe stanowią dużą grupę produktów o zróżnicowanych cechach, wymienimy jedynie podstawowe ich rodzaje – te, które najczęściej są stosowane w wielu gałęziach przemysłu:

  • węże przemysłowe uniwersalne – wyróżniają się licznymi możliwymi zastosowaniami: do wody, powietrza, olejów i paliw czy lekkich substancji chemicznych. Wykonane są z PCV, gumy lub innych materiałów. Tylko niektóre z nich – spełniające normy higieniczne – mogą być wykorzystane w przemyśle gastronomicznym (np. przetwórstwie),
  • węże dla przemysłu spożywczego – są przeznaczone do kontaktu z produktami i półproduktami spożywczymi. Nie mogą zawierać żadnych substancji przenikających do żywności, które mogłyby popsuć jej smak, jakość, a przede wszystkim: szkodliwych dla zdrowia. Wewnętrzna warstwa takich węży wykonana jest z najwyższej jakości, czystej chemicznie gumy, silikonu lub innego tworzywa dopuszczonego do kontaktu z żywnością,
  • węże paliwowe – czyli węże do produktów ropopochodnych. Przeznaczone są do przesyłania ciekłych produktów przerobu ropy naftowej: przede wszystkim do paliw i olejów (opałowego, napędowego, smarowego, hartowniczego, grzewczego i innych), emulsji do obróbki skrawaniem, a także asfaltów i innych płynnych substancji bitumicznych.