NORMY DLA RĘKAWIC KWASOOCHRONNYCH I ICH RODZAJE

Rękawice kwasoochronne inaczej nazywane są rękawicami kwasoodpornymi, chemoodpornymi lub przeciwchemicznymi. Powinniśmy je stosować zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z czynnikami chemicznymi. Pełnią funkcję ochronną. Ich zadaniem jest odizolowanie ręki pracownika od szkodliwych substancji. Zakwalifikowane zostały do kategorii wysokiego ryzyka ochrony osobistej i muszą spełniać wymagania normy EN 374.

CO OKREŚLA NORMA DLA RĘKAWIC KWASOOCHRONNYCH?

Przestrzeganie normy EN 374 dla rękawic kwasoochronnych ma na celu minimalizację ryzyka szkód zdrowotnych, powstałych w wyniku bezpośredniego kontaktu z substancjami chemicznymi lub mikroorganizmami. Wymienione zostały w niej substancje, przed których działaniem rękawice kwasoochronne powinny zabezpieczać. Należą do nich między innymi: metanol, aceton, parafina chlorowana oraz kwas siarkowy, azotowy, octowy czy fluowodorowy. Norma EN 374 określa wartości dla czterech parametrów:

  1. Penetracja, czyli przenikanie substancji przez materiał rękawicy w przypadku jej uszkodzenia. Określa 3 poziomy jakości.
  2. Permeacja, czyli zdolność do przenikania cząsteczkowego chemikaliów przez materiał rękawicy. Warto zaznaczyć, że ten parametr nie jest związany ze szczelnością rękawic kwasoochronnych. Wartością dla tego parametru jest ochronny czas działania rękawicy, badany na podstawie czasu przebicia. Klasyfikacji dokonuje się w oparciu o 6 poziomów ochronnych – od 10 do 480 minut.
  3. Pęcznienie, czyli zmiana objętości materiału pod wpływem kontaktu z czynnikiem chemicznym. Współczynnik pęcznienia określa trzy klasy odporności – odporną, odporną warunkowo i nieodporną (powyżej 15%).
  4. Degradacja, czyli zniszczenie materiału rękawicy kwasoochronnej pod wpływem czynnika chemicznego. Prowadzi do pęcznienia, kruchości lub skurczu materiału i zasadniczo zmienia jego funkcję.

RODZAJE RĘKAWIC KWASOOCHRONNYCH

Zgodnie z normą EN 374 rękawice kwasoochronne dzielimy na trzy rodzaje:

  1. Typ A. Określa minimalny czas przenikania 30 minut dla co najmniej 6 substancji.
  2. Typ B. Określa minimalny czas przenikania 30 minut dla co najmniej 3 substancji.
  3. Typ C. Określa minimalny czas przenikania 10 minut dla co najmniej 1 substancji.

Rękawice kwasoochronne mogą również zapewniać ochronę przed bakteriami, grzybami i wirusami. Spełnienie dodatkowej normy EN 388 oznacza z kolei, że rękawica zapewnia także ochronę mechaniczną.