PRODUKCJA DETALI SILIKONOWYCH KROK PO KROKU

W produkcji detali silikonowych wykorzystuje się wiele technologii, które pozwalają uzyskać wyroby o odpowiednich parametrach, zróżnicowanych kształtach, przekrojach i rozmiarach. Dla otrzymania detali spełniających normy i wymogi klientów istotna jest nie tylko zastosowana metoda produkcji, ale również rodzaj silikonu. W jaki sposób tworzy się detale silikonowe?

WYTŁACZANIE I WTRYSKIWANIE SILIKONU

Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń w produkcji elementów silikonowych zalicza się wytłaczarki i wtryskarki. Zarówno pierwsze, jak i drugie umożliwiają uzyskanie produktu o ustalonej geometrii, dowolnym przekroju i gabarytach. W przypadku wytłaczania płynny materiał przeciskany jest przez formę, która nadaje mu odpowiedni kształt, a detale produkowane są jeden za drugim. To właśnie odróżnia je od wtryskarek, które w zależności do rozmiaru detalu, mogą w jednym cyklu wyprodukować nawet kilkaset elementów. Metoda wtrysku polega na rozgrzaniu silikonu w specjalnym ślimaku, który miesza tworzywo i podaje w formie płynnej do szczelnie zamkniętej formy. Materiał ją wypełnia, następnie tworzywo stygnie i forma się otwiera. Dużą zaletą tej metody jest fakt, że jeden cykl może trwać zaledwie kilkadziesiąt sekund, dzięki czemu możliwe jest sprawne realizowanie nawet dużych zamówień. Zarówno wytłaczanie, jak i wtryskiwanie silikonu gwarantuje powtarzalność wytwarzanych produktów.

MIESZANKI SILIKONOWE A WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW SILIKONOWYCH

Pierwszym krokiem produkcji jest zaprojektowanie detalu zgodnie z dostarczoną specyfikacją. Już na tym etapie trzeba wziąć pod uwagę to, jaka technologia i mieszanka zostanie wykorzystana podczas produkcji. Detale produkowane są z różnych mieszanek silikonu. Najczęściej wykorzystywanymi mieszankami są silikon elektroprzewodzący, specjalny silikon dielektryczny, fluorosilikon, a także silikon olejoodporny. Podczas ustalania parametrów i mieszanek możliwy jest również wybór koloru gotowych detali silikonowych. Odpowiednia ilość barwnika zostanie dodana do mieszanki i pozwoli uzyskać wybrany kolor z palety.