SILIKON PŁYNNY W PRAKTYCE

Płynny silikon to rodzaj silikonu w formie płynnej, a nie tradycyjnego silikonu stałego. Jest to materiał syntetyczny używany w wielu branżach od dziesięcioleci. Dzięki swym właściwościom i konsystencji ma szeroki zakres zastosowań. W tym artykule opowiemy się, czym jest ciekły silikon, jakie są jego różne rodzaje i zastosowania.

CO TO JEST PŁYNNY SILIKON?

Płynny silikon to rodzaj polimerów, które składają się z atomów krzemu i tlenu, z kilkoma innymi elementami, takimi jak węgiel, wodór i azot. Najpopularniejszy rodzaj płynnego silikonu znany jest jako polidimetylosiloksan (PDMS). Jest to przezroczysty, bezbarwny i bezwonny materiał, który ma doskonałą stabilność termiczną i niską toksyczność. Ciekły silikon może być stosowany w temperaturach od -60 do 250°C.

RODZAJE PŁYNNEGO SILIKONU

Istnieją dwa główne rodzaje płynnego silikonu: elastomery i płyny. Elastomery to materiały gumowe o dużej elastyczności, natomiast płyny są bardziej podobne do olejów lub smarów. Elastomery można dalej podzielić na dwie kategorie: elastomery termoplastyczne (TPE) i elastomery termoutwardzalne (TSE). TPE są bardziej elastyczne i mają lepszą odporność na ciepło niż TSE. Płyny można również podzielić na dwie kategorie: płyny o niskiej lepkości i płyny o wysokiej lepkości. Płyny o niskiej lepkości są rzadsze niż płyny o wysokiej lepkości, co czyni je lepszymi do zastosowań związanych z nakładaniem powłok.

ZASTOSOWANIE PŁYNNEGO SILIKONU

Płynny silikon ma wiele zastosowań w różnych branżach. Może być wykorzystywany do celów medycznych, takich jak opatrywanie ran, implanty, protetyka, cewniki i systemy dostarczania leków. W przemyśle motoryzacyjnym znajduje zastosowanie do uszczelniania elementów, uszczelek, węży, przewodów, złączy i przewodów paliwowych. W przemyśle elektronicznym stanowi materiał do izolacji płytek drukowanych i komponentów, natomiast w przemyśle budowlanym może być stosowany jako klej lub uszczelniacz do okien i drzwi. Jako środek zapobiegający pienieniu się lub środek uwalniający formy wykorzystywany jest w branży spożywczej.