SZCZELIWO TERMOIZOLACYJNE - CZY ZNASZ JEGO ZASTOSOWANIE?

W rozumieniu ogólnym szczeliwo to nic innego jak elastyczny materiał uszczelniający – na co wskazuje już sama jego nazwa – szczelinę między przynajmniej dwoma elementami konstrukcyjnymi, które mogą się wzajemnie przemieszczać. Na rynku są dostępne szczeliwa pod różnymi postaciami: przede wszystkim uszczelnienia stałe i półpłynne, zastygające w miejscu aplikacji. A czy wiesz, czym charakteryzują się szczeliwa termoizolacyjne i jakie jest ich zastosowanie?

Jakie rodzaje szczeliw termoizolacyjnych wyróżniamy?

Wraz z prężnym rozwojem produkcji materiałów uszczelniających znacznie zwiększył się także wybór szczeliw termoizolacyjnych, dlatego trudno pisać w szczegółach o ich zastosowaniu bez wymieniania poszczególnych kategorii. Postaramy się jednak przekazać Ci ogólne informacje, które posłużą jako wstęp do pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Do termoizolacji przeznaczone są szczeliwa plecione i sznury termoizolacyjne. Te pierwsze składają się z łączonych w całej objętości przędz, zaś sznury mają jedynie oplot z przędzy, ich rdzeń jest natomiast miękki i włóknisty. Z jakich materiałów są wykonane i jak się je konstruuje? Wszystko zależy od warunków, czyli tego, w jakiej temperaturze i przy jakim ciśnieniu szczeliwa mają pracować. Szczeliwa i sznury termoizolacyjne stosuje się zarówno do izolacji termicznej mediów zimnych, jak i gorących: przewodów parowych, kominowych, wodnych, wentylacyjnych. Specyfikacja poszczególnych ich typów musi się zatem różnić.

Charakterystyczne cechy szczeliw i sznurów

Ponadto sznury i szczeliwa termoizolacyjne są z powodzeniem wykorzystywane do uszczelniania kotłów i zbiorników, komór piecowych oraz suszarniczych czy młynów kulowych i strumieniowych. Zastosowanie szczeliw nie tylko warunkuje to, z czego i w jaki sposób są złożone, lecz także sposób instalacji. Montaż szczeliw i sznurów wymaga uwzględnienia takich czynników jak m.in. występowanie agresywnych chemicznie substancji, poziom drgań instalacji, punkty przegrzania – to wszystko wpływa na trwałość, a tym samym także na skuteczność zastosowanych szczeliw.
Na szczęście niezależnie od sposobu instalacji, szczeliwa termoizolacyjne – zarówno miękkie jak i twardo plecione – jako materiały elastyczne doskonale dopasowują się do uszczelnianych powierzchni, a ponadto same w sobie są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i bardzo mocne.


Szczeliwa termoizolacyjne w życiu codziennym
Przewody parowe, kominowe i wodne, w których szczeliwa termoizolacyjne znajdują zastosowanie, trudno nazwać czymś, z czym wszyscy stykamy się na co dzień. Ale jeśli napiszemy, że zastosowanie przez producenta szczeliwa termoizolacyjnego jest gwarancją bezproblemowego i bezpiecznego używania suszarek, kotłów, domowych zamykanych kominków czy nawet obsługi wysokotemperaturowych linii technologicznych, to temat staje się trochę bliższy. Ponadto uszczelnia się nim włazy, części maszyn i trudno dostępne elementy różnych instalacji.


Dobre szczeliwo termoizolacyjne pełni funkcję zabezpieczającą: blokuje dostęp ciepłego powietrza i uniemożliwia nagromadzonym w urządzeniu szkodliwym gazom i oparom wydostanie się na zewnątrz. Dlatego właśnie szczeliwa i sznury termoizolacyjne są niepalne i wysoce odporne na działanie substancji chemicznych.