TYPY MAS USZCZELNIAJĄCYCH

Uszczelnianie, łączenie i spoinowanie powierzchni różnych materiałów za pomocą masy uszczelniającej to skuteczne i trwałe rozwiązanie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. W zależności od rodzajów uszczelnianych powierzchni oraz środowisk, w jakich będą pracować, stosuje się różne typy mas charakteryzujące się odmiennymi właściwościami i parametrami wytrzymałościowymi. Jakie rodzaje uszczelnień w postaci mas możemy wyróżnić?

MASY USZCZELNIAJĄCE Z ELASTOMERÓW

Elastomery to grupa tworzyw odznaczająca się dużą odpornością na odkształcenia. Materiały zmieniają swoją formę pod wpływem oddziaływania sił, a po usunięciu sił wracają do swojego kształtu z zachowaniem ciągłości struktury. Głównym kryterium klasyfikacji mas uszczelniających jest składnik mieszanki elastomerowej obecny w największym procencie w stosunku do pozostałych. Najczęściej stosowane masy uszczelniające to masy akrylowe, silikonowe i poliuretanowe. Wyróżnia się też masy specjalistyczne, w tym hybrydowe, butylenowe i polisiarczkowe.

CHARAKTERYSTYKA MAS AKRYLOWYCH, SILIKONOWYCH I POLIURETANOWYCH

Różnorodność składników mieszanek przekłada się na różnice we właściwościach i zakresie zastosowania mas uszczelniających. Wysoka przyczepność i elastyczność po stwardnieniu mas akrylowych sprawia, że znajdują zastosowanie do wypełniania szczelin w tynkach, podłogach i płytach kartonowo-gipsowych. Brak odporności na wilgoć i niekorzystne działanie warunków atmosferycznych pozwala na wykorzystanie mas akrylowych przede wszystkim wewnątrz budynków. Po wyschnięciu powstaje trwała i odporna powłoka, którą można poddawać późniejszemu malowaniu. Masy silikonowe wyróżniające się odpornością na kontakt z wodą, a także wiele substancji chemicznych znajdują zastosowanie w budownictwie, dekarstwie i przemyśle sanitarnym. Wśród mas silikonowych wyróżnia się masy octanowe, neutralne i o specjalnym przeznaczeniu. Wysokie parametry przyczepności mas poliuretanowych i dostępność produktu zarówno w formie kleju, jak i pianki pozwala na wykorzystanie materiały uszczelniającego w stolarce okienno drzwiowej.