WYTŁACZANIE W GUMIE. CHARAKTERYSTYKA PROCESU

Guma jest materiałem łatwo formowalnym, dlatego producenci wyrobów z tego materiału korzystają z wielu nowoczesnych metod przetwarzania i uzyskiwania pożądanych kształtów i parametrów gotowego produktu. Jednym z procesów przetwarzania gumy jest wytłaczanie. Czym wyróżnia się wytłaczanie, jakie elementy pozwala uzyskać i jak przebiega?

NA CZYM POLEGA WYTŁACZANIE GUMY?

Wytłaczanie to proces technologiczny polegający na formowaniu półproduktów lub gotowych produktów. W trakcie procesu dochodzi do wciskania uplastycznionej mieszanki polimerowej przez dyszę wytłaczarki, która nadaje gumie gotowy kształt. Wytłaczanie gumy jest procesem ciągłym, pozwalającym uzyskać w krótkim czasie dużą ilość elementów o takim samym kształcie i wymiarach. Duża wydajność sprawia, że wytłaczanie jest optymalnym i ekonomicznym procesem dla dużych zamówień obejmujących wytwarzanie wielu elementów o jednakowych parametrach.

JAKIE URZĄDZENIA WYKORZYSTUJE SIĘ W PROCESIE WYTŁACZANIA?

Podczas wytłaczania formuje się materiały jednorodne oraz elementy z tworzyw wrażliwych termicznie. Dla pierwszych stosuje się wytłaczarki jednoślimakowe, w których na skutek dużego ciśnienia powstałego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki, materiał przeciskany jest przez ustnik, który formuje pożądany kształt. Wytłaczarki dwuślinakowe stosowane przy materiałach wrażliwych terminie dzielą się na przeciwbieżne i planetarne, z kolei tworzywa modyfikowane i kompozyty polimerowe wytłacza się w modelach dwuślimakowych współbieżnych.

Każda wytłaczarka do gumy składa się z układu napędowego, układu sterowania oraz układu plastyfikującego. Większość modeli posiada również specjalny zasobnik na tworzywo.

JAKIE ELEMENTY POWSTAJĄ W PROCESIE WYTŁACZANIA GUMY?

W procesie wytłaczania powstają elementy gumowe wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Należą do nich między innymi rury i profile, a także arkusze, folie i powłoki. W wyniku wytłaczania powstają również uszczelnienia gumowe. Kształt i wymiary gotowych elementów gumowych uzależnione są od specyfikacji dostarczonej przez klienta. Na jej podstawie dobiera się rodzaj mieszanki polimerowej oraz parametry produkcji.