Dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznane firmie LARKIS Sp. z o.o.

godłoFirma LARKIS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w wysokości 30000 PLN, przy całkowitej wartości 52585,58 PLN, na zakup wózków widłowych w celu zautomatyzowania procesu podnoszenia i przewożenia ładunków o nieporęcznym i dużym ciężarze. Celem zadania jest usprawnienie czynności wykonywanych na stanowiskach pracy i poprawa warunków pracy.

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

 

 zdjęcie tablicy