Dotacja na kapitał obrotowy dla Larkis sp. z o.o.

Firma LARKIS Sp. z o.o. w Dobczycach otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Cele projektu:

Pomoc średnim przedsiębiorstwom, którym w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 znaleźli się w sytuacji nagłego niedoboru tzn. odnotowali spadek obrotów.

Planowane efekty

Utrzymanie działalności firmy i zapewnienie płynności finansowej

 

Wartość projektu: 344 533,44 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 344 533,44

Dofinansowanie projektu z UE: 344 533,44