Spektrometr podczerwieni (FTIR)

Spektrometr FTIR jest urządzeniem zapewniającym doskonałe wyniki oznaczeń jakościowych zarówno materiałów organicznych jak i nieorganicznych, bez konieczności niszczenia próbki. Wykorzystując to urządzenie analizuje się strukturę chemiczną materiału, badając wiązania chemiczne i skład. Przy użyciu tego urządzenia można również określić pary wiązań kowalencyjnych i grupy funkcyjne w materiale.

 

 • Urządzenie (model, producent)
  spektrometr podczerwieni (FTIR) (Nicolet iS10, Thermo Scientific)

 • Rodzaj badania
  Analiza jakościowa związków w próbce stałej i ciekłej

 • Opis próbki do badań
  Ciało stałe, ciecz

 • Norma wg której wykonujemy badania
  ISO - 4650

FT-IR