Spektrofotometr

Spektrofotometr umożliwia pomiar barwy w świetle odbitym i przepuszczonym. Dzięki temu można wykonywać analizy porównawcze barwy materiałów, stopnia odchylenia od zadanego wzorca oraz dokonywać korekt składu mieszanek, pomiaru koloru farb, tworzyw sztucznych, ceramiki, chemikaliów itp.

 

 • Urządzenie (model, producent)
  Spektrofotometr CM-3610A, Minolta

 • Rodzaj badania
  Analiza koloru w przestrzeń barw L,a,b (CIELAB).

 • Opis próbki do badań
  - dla ciał stałych:
  szerokość: ≥10mm
  długość: ≥10mm
  grubość: dowolna

 • Norma wg której wykonujemy badania
  ISO 7724/1; ASTM E-1164; DIN 5033-7

spektrofotometr