Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC)

Jest to urządzenie rejestrujące różnicę przepływu strumienia ciepła pomiędzy substancją badaną a otoczeniem i substancją odniesienia a otoczeniem w funkcji temperatury. Wynikiem pomiaru jest krzywa DSC, która przedstawia ilość ciepła wymienionego przez próbkę z otoczeniem w jednostce czasu w funkcji czasu lub temperatury. Różnicowa kalorymetria skaningowa pozwala również na precyzyjne pomiary pojemności cieplnej.

 

 • Urządzenie (model, producent)
  różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC 3+ Star System, Mettler Toledo)

 • Rodzaj badania
  Analiza DSC

 • Opis próbki do badań
  Waga ok. 10g

 • Norma wg której wykonujemy badania
  ISO - 11357

kalorymetr