Termograwimetr

Analiza termograwimetryczna (TGA) jest techniką analizy termicznej stosowaną do pomiaru zmian masy próbki w funkcji temperatury lub czasu. Służy również do badania stabilności termicznej materiałów, a także do uzyskania informacji o zawartości związków chemicznych w próbce.

 

 • Urządzenie (model, producent)
  termograwimetr (TGA 2 Star System, Mettler Toledo)

 • Rodzaj badania
  Analiza TGA

 • Opis próbki do badań
  Waga ok. 10g

 • Norma wg której wykonujemy badania
  ISO - 11358

termograwimetr