XRF

Technika XRF służy do określenia jakościowej i ilościowej analizy składu pierwiastkowego poprzez pomiar widma charakterystycznej fluorescencji rentgenowskiej emitowanej przez różne elementy w próbce.

Pozwala na szybką i dokładną, równoczesną analizę do 28 pierwiastków: Mg, Al, Si, P, S, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi, Ag, Pd, Sn, Sb. Dodatkowo analizator umożliwia analizę metali szlachetnych: Au, Pt, Ir, Ru, Rh.

Wielka biblioteka widm spektralnych umożliwia identyfikację różnych stopów, jak również kontrolę zawartości pierwiastków w surowcach i wyrobach pod kątem zgodności z dyrektywą RoHS (tworzywa sztuczne).

 

 • Urządzenie (model, producent)
  XRF (Niton XL5, Thermoscientific)

 • Rodzaj badania
  Analiza składu pierwiastkowego, zgodność z dyrektywą RoHS, identyfikacja rodzajów stali

 • Opis próbki do badań
  PRÓBKA DO BADAŃ:
  - ciało stałe (wyrób)
  - Minimalna próbka do badań 20mm x 20mm x 5mm
  - proszki, minimum: 20g

xfr