Dylatometr

Dylatometr jest to urządzenie pozwalające na wyznaczanie zmian wymiarów liniowych badanej próbki w funkcji temperatury lub czasu. Umożliwia prowadzenie pomiarów w bardzo szerokim zakresie temperatur (do 1600°C) ze stałą lub zmienną prędkością przyrostu temperatury w określonej atmosferze.

 

 • Urządzenie (model, producent)
  Dylatometr (DIL 801, TA Instrument)

 • Rodzaj badania
  Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności linowej

 • Opis próbki do badań
  Najlepiej prostopadłościan albo walec o długości 50mm i przekroju 5mm

 • Norma wg której wykonujemy badania
  ISO - 11359

Dylatometr