Badania

Jako firma specjalizująca się od ponad 30 lat w produkcji wyrobów z silikonu, gumy jesteśmy jednym z liderów w tej branży zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku.

Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem do prowadzenia badań właściwości materiałów.

Przy ich pomocy wykonujemy między innymi:

 • pomiary twardości i kruchości elastomerów,
 • badania udarności tworzyw sztucznych,
 • oznaczenia twardości IRHD i Shore’a,
 • badanie wytrzymałości na rozciągnie, rozdzieranie, wydłużenie,
 • oznaczenie właściwości adhezyjnych przy odrywaniu.
 • badania składu chemicznego
 • analizę jakościową związków w próbce stałej i ciekłej,
 • analizę składu pierwiastkowego,
 • identyfikację rodzajów stali,
 • zgodność z dyrektywą RoHS
 • badania zawartości wypełniaczy,
 • badania odporności cieplnej,
 • pomiar czasu wulkanizacji, kinetykę wulkanizacji,
 • wyznaczenie współczynnika rozszerzalności linowej,
 • oznaczanie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia,
 • analizę TGA,
 • analizę DSC,
 • oznaczenia gęstości materiałów litych
 • wyznaczanie typu klasyfikacji ogniowej w komorze UL 94,
 • wyznaczanie wskaźnika tlenowego,
 • analizę koloru w przestrzeń barw L,A,B (CIELAB),

A także wiele innych. W celu poznania dokładnej oferty zapraszamy do kontaktu – na podstawie zapytania dopasujemy zakres przeprowadzanych badań materiałów w laboratorium.

Zalety naszych badań

Nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe to placówka, którą wyróżnia między innymi:

 • dostęp do najnowszych rozwiązań na rynku – na wyposażeniu CBR znajdują się między innymi nowoczesne spektrometry, chromatografy gazowe, komory do badań ogniowych, maszyny wytrzymałościowe, dylatometry, termograwimetry. Bogate wyposażenie laboratorium pozwala nam zagwarantować najwyższą dokładność i jakość uzyskiwanych wyników badań;
 • wysoki profesjonalizm – wszyscy laboranci zatrudnieni w CBR to specjaliści posiadający długoletnie doświadczenie, kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia badań. Dzięki temu możesz być pewien uzyskania dokładnych wyników wszystkich testów oraz ich rzetelnej analizy;
 • szeroki zakres usług – podejmujemy się badań właściwości materiałów różnych gatunków i różnego przeznaczenia. Każde badanie przeprowadzamy w taki sposób, by dostarczyć jak najdokładniejsze odpowiedzi na zapytanie klienta;
 • dbałość o rozwój – stale podnosimy kwalifikacje oraz modernizujemy nasze laboratorium, by prowadzone badania w pełni odpowiadały standardom rynkowym oraz potrzebom klientów,

Zapraszamy do zapoznania się również z pozostałą ofertą laboratorium, m.in. badań wytrzymałościowych.