Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie LARKIS

Cele projektu

Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Projekt obejmuje budowę budynku produkcyjnego, którego część zostanie przeznaczona na potrzeby CBR – na powierzchni ok. 600 m2 zostaną zainstalowane nabywane urządzenia laboratoryjne przeznaczone do prowadzenia prac B+R. Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie dedykowane prowadzeniu prac B+R w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych (w szczególności silikonu) oraz gumy i opracowywaniu nowych, innowacyjnych produktów.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem prac będą nowe innowacyjne produkty oraz technologia ich wytwarzania w zakresie wielofunkcyjnych kompozytów i nanomateriałów o nowych właściwościach użytkowych, nowych materiałów służących konwersji materiałowej, technologicznej i konstrukcyjnej z zamiarem zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zmniejszenia kosztów wytwarzania i energochłonności, eliminacji zanieczyszczeń, optymalizacji i ulepszania procesów produkcyjnych oraz nowe wzory przemysłowe.

 

Wartość projektu: 16 455 063.00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 9 169 100.00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 126 095.00 zł