Projekty unijne

Firma LARKIS Sp. z o.o. w Dobczycach otrzymała dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy...

Opis projektu: W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:                                                 •    modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu...

Cele projektu: Projekt polega na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Projekt obejmuje budowę budynku produkcyjnego, którego część zostanie przeznaczona na potrzeby...

Powered by CjBlog

Strona korzysta z plików cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookies.