• Previous
 • Next
 • Firma larkis

  Firma larkis

  Producent uszczelek silikonowych i gumowych

 • Zastosowanie i rodzaje uszczelek gumowych

  Zastosowanie i rodzaje uszczelek gumowych

  Uszczelki gumowe

  Przejdź do strony

 • Kluczowe walory silikonu i produktów silikonowych

  Kluczowe walory silikonu i produktów silikonowych

  Detale formowe

  Przejdź do strony

 • Jakie zastosowanie mają sznury gumowe?

  Jakie zastosowanie mają sznury gumowe?

  Sznury gumowe

 • Firma Larkis

  Firma Larkis

  Wysoka jakość produktów silikonowych i gumowych

Opis projektu:

W ramach projektu przewidziano następujący zakres prac:                                                 
•    modernizacja kotłowni polegająca na zastąpieniu kotłów węglowych układem kogeneracyjnym o mocy 0,4mwel wraz z wewnętrznymi instalacjami : gazową, ciepła technologicznego, parową, wentylacji i instalacja elektryczną
•    Modernizacja wymiana wewnętrznej sieci ciepłowniczej wykonanej w tradycyjnej technologii na rurociągi preizolowane z węzłami regulacji pogodowej w budynkach oraz z systemem alarmowym – wykrywanie uszkodzeń rurociągów

 

Cele projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Larkis. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia energochłonności gospodarki poprzez bardziej efektywne wykorzystanie energii, a tym samym zwiększy się firmy w budowanie gospodarki niskoemisyjnej  -  redukcja CO2, pyłów PM10, PM2,5. Równocześnie dodatkowym efektem zmniejszenia zapotrzebowania na energie będzie obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa co wpłynie na wzrost jego konkurencyjności na rynku.

 
Wartość projektu:  4 687 530.00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 811 000.00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 105 550.00 zł

Login to post comments

LARKIS © 2022