W ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym firma Larkis Sp. z o.o. realizuje projekt p.t. „Innowacyjna technologia produkcji osłon płytki naciągu pirotechnicznego pasa bezpieczeństwa z zastosowaniem płynnego silikonu bez primieru „

 

innowacyjnagospodarka

 

Firma LARKIS Sp. z o.o. otrzymała dotację na projekt pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LARKIS W WYNIKU UDOSKONALENIA PROCESÓW PRODUKCJI ” z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Firma LARKIS Sp. z o.o. otrzymała dotację na projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Spółki LARKIS poprzez wdrożenie innowacji do procesów produkcyjnych” z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

Projekt obejmował zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych.

 

uniadlaprzedsiebiorczych unia europejska

Firma LARKIS Sp. z o.o. otrzymała dotację na projekt pt. „Modernizacja procesów ciągłej wulkanizacji gumy poprawiająca konkurencyjność firmy LARKIS” z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje. Projekt obejmował zakup innowacyjnego ciągu solnego.

Projekt obejmował zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych.
http://www.konkurencyjnosc.gov.pl
http://www.parp.gov.pl

Strona korzysta z plików cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookies.