LABORATORIUM

Nasze Centrum Badawczo–Rozwojowe jest to nowoczesny ośrodek badawczy wyposażony w najnowsze urządzenia pomiarowe.

Oferujemy kompleksową ofertę badań w zakresie oznaczania parametrów fizyko-mechanicznych i chemicznych różnych materiałów, a zwłaszcza polimerów i silikonów zgodne z obowiązującymi normami. Oferta dotyczy również przeprowadzania prac badawczych od pomysłu, poprzez konstrukcję i prototyp, po opracowanie technologii i wytworzenie nowego wyrobu na indywidualne zapotrzebowania klientów.

Na podstawie przesłanego zapytania przygotowujemy ofertę.


Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego wyposażone jest w:

 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS)
 • spektrometr podczerwieni (FTIR)
 • termograwimetr (TG) sprzężony z różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC)
 • dylatometr
 • maszynę wytrzymałościową
 • twardościomierze IRHD i Shore’a
 • reometr MDR
 • reometr kapilarny
 • komorę do badań ogniowych
 • aparat do wyznaczania indeksu tlenowego
 • piknometr helowy
 • spektrofotometr
 • XRF

 

 

lab2
lab1
lab3
lab4