Badania laboratoryjne

odczynniki laboratoryjneNasze Centrum Badawczo–Rozwojowe jest to nowoczesny ośrodek badawczy wyposażony w najnowsze urządzenia pomiarowe. Oferuje kompleksowe badania zgodne z obowiązującymi normami. Wykonujemy badania na potrzeby własne oraz indywidualne zapotrzebowanie klientów. Na podstawie przesłanego zapytania przygotowujemy ofertę.
Laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowego wyposażone jest w:

 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS)
 • spektrometr podczerwieni (FTIR)
 • termograwimetr (TG) sprzężony z różnicowym kalorymetrem skaningowym (DSC)
 • dylatometr
 • maszynę wytrzymałościową
 • twardościomierze IRHD i Shore
 • reometr MDR
 • reometr kapilarny
 • komorę do badań ogniowych
 • aparat do wyznaczania indeksu tlenowego
 • piknometr helowy
 • spektrofotometr